תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר Disemobel ישראל.
www.disemobel.co.il

1. אופן רכישת מוצרים

בכל עמוד מוצר נקובים הפרטים הבאים : שם המוצר, מספר קטלוגי, ותאור המוצר.
לרשות הלקוח 3 אופציות לקבלת הצעת מחיר ולבצע הזמנה:
א. להתקשר למספר: 03-5254999
ב. להשאיר פרטים מלאים בטופס האתר ואנו נחזור אליכם בהקדם עם הפרטים. 
ג. ניתן להזמין ישירות במשרדינו בכתובת: משה שרת 45, אזור. 

למוצר המוזמן יש להוסיף את דמי המשלוח. ברכישה כוללת של מספר מוצרים מחיר ההובלה משתנה לטובת הלקוח. מחיר ההובלה וההרכבה לאיזורים מרוחקים כגון אילת וצפון רחוק ימסרו ללקוח לפני המשלוח. יתכנו לעיתים הבדלים קלים בין הגוונים המופעים בתמונות, לבין גוון המוצר שיסופק בפועל. ההצעות לרכישת המוצרים שבמבצעים השונים תהיינה בתוקף עד לגמר המלאי או עד להפסקת המבצע.

2. מובהר ומודגש כי המבצעים המתקיימים באתר Disemobel ישראל אינם חלים בחנויות.

3. תנאים לרכישת מוצר

- כל אדם תושב ישראל רשאי לרכוש מוצרים באמצעות כרטיס אשראי תקף ושהונפק בישראל.
- תנאי מוקדם לאישור עיסקת הרכישה הוא אישורה ע"י חברת האשראי. המוצר יסופק לבית הלקוח רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ובהתאם ליתר הוראות התקנון.

4. תהליך ביצוע הזמנה

לרשות הלקוח 3 אופציות לקבלת הצעת מחיר ולבצע הזמנה:
א. להתקשר למספר: 03-5254999
ב. להשאיר פרטים מלאים בטופס האתר ואנו נחזור אליכם בהקדם עם הפרטים. 
ג. ניתן להזמין ישירות במשרדינו בכתובת: משה שרת 45, אזור. 

פרטי כרטיס האשראי נמחקים באופן אוטומאטי ע"י המערכת ובכל רכישה נוספת יאלץ הלקוח למסור מחדש את פרטי כרטיס האשראי. המידע האמור לעיל מוחזק ע"י Disemobel ישראל ולא ימסר לכל גורם אחר מלבדה.

5. ביטול רכישה

ניתן להחזיר מוצר שנרכש באריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש או אריזתו נפתחה. לא ניתן לבטל רכישת מוצרים אשר הוזמנו במיוחד עבור הלקוח או הורכבו עבורו. הלקוח יהיה זכאי לקבל בתמורה להחזרת המוצר זיכוי כספי מלא בניכויי דמי ביטול וללא דמי משלוח. במקרה של ביטול רכישה שנעשה מחמת פגם במוצר, או מחמת אי התאמתו לפרטים שצוינו בדף המוצר או באישור העסקה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול. בכל מקרה אחר, או עבור "עסקת מכר מרחוק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן תוך 14 יום ואיננה כוללת מוצרים פסידים. ייעשה הביטול תוך חיוב בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר בתוספת מע"מ ודמי משלוח או בסך 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים. אם סופק המוצר לבית המזמין, והרכישה בוטלה על ידי המזמין, חלה חובת החזרת המוצר למשרדי Disemobel ישראל כשהוא נתון באריזתו המקורית , אלא אם נבע הביטול מפגם או מאי התאמה. מובהר, כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של Disemobel ישראל לתבוע כל נזק שיגרם לה.

6. הוראות כלליות

ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית והצמדה, או בתשלומי קרדיט, עד 18 תשלומים, בתנאי החיוב של חברת האשראי. אספקת המוצר לבית המזמין תעשה בכפוף לקבלת אישור מחברת האשראי ובהתאם לבחירת סוג המשלוח, באיסוף עצמי בכפוף למועדי האספקה המצויינים בדפי המוצרים, בימים א-ה בשבוע לא כולל ימי שבתון ערבי חג וחגים. תאום מועד אספקת המוצר לבית המזמין יעשה ישירות ע"י הגורם אשר יבצע את ההובלה. כל עיכוב במועד אספקת המוצר שמקורו במזמין, לרבות עיכוב כתוצאה מקושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, או במספרי הטלפון שנמסרו על ידו בתהליך ההזמנה או עיכוב הנובע מקושי לתאם עם המזמין מועד מוסכם לאספקת המוצר לביתו כאמור לעיל-לא יחשב כהפרת התחייבות Disemobel ישראל לאספקת המוצר. במועד אספקת המוצר יציג המזמין תעודת זהות למוביל כמו כן יחתום המזמין באופן אישי על תעודת המשלוח או החשבונית. חתימת המזמין על גבי תעודת המשלוח או החשבונית תחשב לאישורו להזמנה שביצע, על תקינות המוצר שקיבל ולחיוב חשבונו באמצעות כרטיס האשראי שאת פריטיו מסר במסגרת הליך ההזמנה.

7. אחריות ושרות בגין מוצרים

אחריות לתקינות ולמתן השרות יתבצע ע"י Disemobel ישראל .Disemobel ישראל אינה מתחייבת לספק מוצר חלופי. המוצר הפגום במסגרת האחריות ישלח ליבואן או ליצרן, מועד השבת המוצר ללקוח תלוי בזמני העבודה של היבואן או היצרן. Disemobel ישראל
תעשה כל שביכולתה על מנת לזרז את התהליך. במידה והמוצר אינו קיים במלאי או שהופסק יצורו תוצע ללקוח האפשרות לשדרג את המוצר בתוספת הפרשי תשלום.

8. ביטול הזמנות ע"י Disemobel ישראל 

Disemobel ישראל תהא רשאית להודיע למזמין על ביטול הזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן, על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, בפקס או באמצעות דואר אלקטרוני, בתוך 3 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה.

- במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים בדף המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה.

- במקרה של העלאה בשיעור מסים, שינוי במחיר המוצר אשר לא עודכן באתר,אגרות, היטלים וכל תשלומי חובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, אשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד הספקת המוצר.

- במקרה שבו ימנע "כוח עליון" את פעילותו התקינה של האתר. "כוח עליון" משמעותו, לרבות מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את Disemobel ישראל, במקרה של אירוע בטחוני חריג או חלילה, אירוע טרור, ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים או אירועים שאינם בשליטת Disemobel ישראל את פעילותו התקינה של האתר או את הספקת המוצרים.

- במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה (לרבות ובמיוחד התחייבותו לתשלום התמורה בעד המוצר שהזמין) ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מושלמים.

- בכל מקרה של ביטול כאמור, תבטל Disemobel ישראל את חיוב כרטיס האשראי של המזמין ותחזיר למזמין כל סכום שנגבה מחשבונו עד למועד הביטול. בכפוף לאמור לעיל, לא תישא Disemobel ישראל בכל אחריות שהיא כלפי המזמין, והיא תהא פטורה מכל חובה לפצותו או לשפותו בקשר עם הביטול.

- טעות בדף המוצר. בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר ("המוצר הקיים"), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

- בעלות עד למועד הפרעון המלא . המוצר המוזמן לא יעבור לבעלות המזמין אלא ועד אשר שולמה ל Disemobel ישראל מלוא התמורה בגין המוצר שהמזמין התחייב בתשלומה והמוצר סופק למזמין ונמסר לחזקתו.

- מקום שיפוט. סמכות השיפוט בכל מקרה של מחלוקת תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.

* חברת דיזמובל מיוצגת בישראל ע"י חברת איי.בי גלובל דיזיין בע"מ.
מעבר לאתר דיסמובל מודרני
דלג לתוכן